Home

Graafikakojast.

Algselt Eesti Graafika Eksperimentaalateljee nime all tegutsenud EESTI GRAAFIKAKODA loodi aastal 1947. Detsembris avatud ateljees algas tegelik töö järgmise aasta algul. Ja 1. jaanuarist 1948 hakkas ateljees tööle ligi viiekümneks aastaks ametisse jäänud Voldemar Kann, kellest sai mitte ainult suurepärane asjatundja kõigi klassikaliste graafikatehnikate alal, vaid ka silmapaistev kunstnik.
Ateljee tegevuse algaastatel oli graafikatöökoja juhatajaks Henn Sarap (1906-1972), kes oli töötanud mitme trükikoja litograafiaosakonnas ning täiendanud enda sellealaseid teadmisi 1930. aastatel Saksamaal, mistõttu esialgu oli ateljees pearõhk suunatud litotehnika viljelemisele.
Muutus tuli 1953. aastal, mil kolmeks aastaks tuli ateljee juhatajaks kunstnik ja pedagoog, professor Ado Vabbe (1892-1961). Siis täienesid ateljee kasutajate read noorema põlvkonna kunstnikega ja esiplaanile tõusis sügavtrükitehnikates töötamine. Tol perioodil alustanutest on tänaseni ateljees pidevalt tegutsev Vive Tolli.
1960. aastatel tõusis graafikaateljee eesti kunstielu üheks keskpunktiks, kus idanesid mitmed oma ajas teednäitavad ideed, millest kõige olulisemaks ja kestvamaks kujunes Tallinna Graafikatriennaalide korraldamine, mis on jätkunud 1968. aastast tänaseni.
Viiekümne aasta kestel on graafikaateljee tegevuses toimunud mõnedki suunamuutused, kuid kui algusaastatel oli suurem osakaal ateljeed juhtinud inimestel, siis edasine areng on seotud eesti graafikakunsti üldise teisenemisega (ateljee juhatajateks on olnud peale eelnimetatute veel Siima Shkop, Urmas Ploomipuu, Jüri Hain, Kaisa Puustak, Raul Meel, Urmas Viik).
Graafikaateljee on tänini peamiseks estampgraafika teostamise ja paljundamise paigaks kümnetele kunstnikele. Legendaarse meistri Voldemar Kanni tööd jätkab ateljees tema poeg Uku.
Viiskümmend aastat järjepidevat tegevust on näidanud Eesti Graafikaateljee elujõudu. Ei ole kahtlust, et paljundusgraafika tõusmisel meie nüüdiskunsti väärikaks ning väljaspool Eestitki hinnatud osaks on olulise panuse andnud ateljees vormunud kollektiivne kogemus.

Eesti Graafikakoja aadress:
Vabaduse väljak 8, Tallinn 10146
telefon +372 6446872

Graafikakoja juhatus:
Uku Kann
Marje Üksine
Loit Jõekalda
Evi Tihemets
Sirje Eelma
Vive Tolli

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s